WETGEVING UITFASERING R22

Het koelmiddel R22 wordt op last van de overheid uitgefaseerd. Het doel van de uitfasering van chloorhoudende koudemiddelen, zoals R22, is om verdere aantasting van onze ozonlaag te voorkomen. Ter bescherming van die ozonlaag zijn internationaal afspraken gemaakt om het gebruik van dergelijke stoffen gefaseerd uit te bannen. Die afspraken zijn vastgelegd in het Protocol van Montreal, dat sinds 1 januari 1989 van kracht is.

Vanaf 2015 mag er helemaal geen R22 of de met R22 gemengde servicekoudemiddelen meer gebruikt worden. Wij volgen het advies van NVKL om nu al niet meer te werken met R22. Op bestaande (grotere) R22 systemen voeren wij een z.g.n. retrofit uit. Hiermee voldoet de installatie aan de huidige norm.

Wilt u weten wat in uw situatie de beste oplossing is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.