LUCHTBEHANDELING

Van oorsprong is de airco ontwikkeld om te koelen. Inmiddels zijn veel airconditioning systemen zodanig geavanceerd dat ze veel meer doen. Ze kunnen ook verwarmen, ontvochtigen, ventileren, filteren en luchtreinigen. Deze airco systemen zijn uitstekend geschikt om een totale klimaatbeheersing en luchtbehandeling te realiseren. Bij een klimaatinstallatie zijn alle denkbare onderdelen die nodig zijn om een intern klimaat te optimaliseren, samengevoegd tot één functioneel geheel.

Klimaatinstallatie voor de horeca

Dat maakt ze zeer goed toepasbaar in bijvoorbeeld de horeca, waar de keukengeuren niet door het restaurant mogen zweven en waar verschillende eisen aan temperatuur gesteld worden in keuken en in restaurant. Een totaalconcept van koeling, ontvochtigen, ventilatie en luchtreiniging en het bewaken van een constante temperatuur is dan gewenst.

Luchtbehandeling ter bescherming van kwetsbare producten en panden

Ook is een goede luchtbehandeling noodzakelijk ter bescherming van kwetsbare producten of panden. Te denken valt aan een monumentaal pand met een hoge luchtvochtigheid, of een museum waar de getoonde kunstwerken beschermd moeten worden met droge lucht en een constante temperatuur. Of opslag in de industriële sector, van groenten en fruit in vriescellen, de farmaceutische industrie met de productie van medicijnen, laboratoria enzovoorts. Een luchtgordijn wordt ook vaak toegepast, voor een goede klimaatscheiding tussen verschillende ruimtes.

Overige toepassingen van klimaatinstallaties

Luchtbehandeling wordt ook toegepast in het ziekenhuis, een fitnesscentrum, sportcomplex, de bioscoop, het archief, de bibliotheek, de school, het zwembad, een datacenter, het kantoorpand, de bedrijfshal, de winkel, het hotel… Constante temperatuur, ventilatie, luchtreiniging en ontvochtiging in één systeem bedienbaar.

Energie-efficiënt

De intelligente regeling van de klimaatinstallatie maakt deze ook zeer energie-efficiënt. Door toepassing van VRF (variabel refrigerant flow) warmtepomp systemen en inverter gestuurde compressoren zijn rendementen van 4,5 COP/EER meer regel dan uitzondering.

Een efficiënte klimaatinstallatie geeft recht op EIA: Energie InvesteringsAftrek

De overheid stimuleert duurzaam ondernemen. Daarom kunnen bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen deze kosten aftrekken van de fiscale winst. De kosten van advisering zijn hierbij inbegrepen. De overheid heeft een Energie- en Milieulijst opgesteld waarin staat op welke maatregelen deze aftrek toegepast mag worden. Hieronder valt o.a. onder bepaalde voorwaarden de luchtgerelateerde warmtepomp die bedrijfsgebouwen of een collectief van woningen verwarmt. Bij maatwerk kan ook onder bepaalde voorwaarden genoten worden van de aftrek (zgn. generieke investeringen).

Wenst u meer informatie over Energie efficiënte klimaatinstallaties, neemt u dan contact op met ons op. 010 437 67 66.

Specifieke toepassingen van luchtbehandeling

Roest (corrosie)

Om ijzerhoudende materialen te kunnen beschermen, kan de omgevingslucht gedroogd worden. Dankzij deze vorm van luchtbehandeling is het mogelijk om de relatieve luchtvochtigheid beneden de vijftig procent te brengen. Met luchtbehandeling is het mogelijk om corrosie te voorkomen, omdat ijzerhoudende materialen was gaan corroderen als de luchtvochtigheid boven de vijftig procent uitkomt.

Condensatie

Iedereen kent wel het vocht dat in de winter op de ramen condenseert. Middels luchtbehandeling kan de relatieve luchtvochtigheid worden verlaagd, om zo condensatie te voorkomen. Dankzij luchtbehandeling wordt het vocht uit de ruimte gehaald: ook wel ontvochtigen genoemd.

Geuren

Stank en vervelende geuren worden drastisch verminderd als de relatieve vochtigheid lager is dan vijftig procent. Door de ruimte waar deze geuren voorkomen te ontvochtigen, zal de stank sterk afnemen. Ook hier kan luchtbehandeling dus goed van pas komen.

IJsvorming

IJsvorming op een koud oppervlak zal plaatsvinden als de lucht die met het oppervlakte in contact staat meer vocht bevat dan behorend bij de oppervlakte temperatuur. Het surplus aan vocht slaat neer op het koude oppervlak in de vorm van ijs. Een goed voorbeeld hierbij is de ijsafzetting op de flexibele afscheidingen van bijvoorbeeld strokengordijnen. Deze gordijnen vormen vaak een afscheiding tussen de koude vriescellen en de warmere laad- en losruimten. Ontvochtigen in ruimtes met lage temperaturen is mogelijk, waardoor deze problemen verholpen kunnen worden. Luchtbehandeling werkt dus ook bij ijsvorming.

Houtrot

Houtrot en schimmelvorming op hout is eveneens te voorkomen middels luchtbehandeling. Hout gaat rotten als de lucht rondom het oppervlakte een relatieve vochtigheid heeft die hoger is dan 70%. Wij zorgen er met luchtbehandeling voor dat deze grens niet overschreden wordt, zodat houtrot voorkomen kan worden.

Bacteriën

Bacteriën hebben vocht nodig om te overleven en om zich te vermenigvuldigen. Bacteriën hebben geen geschikte omgeving om te vermenigvuldigen wanneer de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 50%. Middels luchtbehandeling is het mogelijk ervoor te zorgen dat bacteriën geen kans krijgen zich te vermenigvuldigen. Luchtbehandeling tegen bacteriën wordt toegepast in onder andere de voedingsmiddelenindustrie.

Gebouwen drogen

De meest effectieve en energiezuinige manier om vocht uit een gebouw te verwijderen is ontvochtigen. Drogen door verwarmen in combinatie met ventileren kost veel energie. Door luchtbehandeling toe te passen wordt het vocht uit de lucht gehaald zonder dat extra verwarming van ruimte vereist is. Het drogen vindt geleidelijk plaats, zodat bij nieuwe gebouwen de kans op scheuren in muren en plafonds minimaal is.

Hygroscopisch materiaal

De kwaliteit van medicijnen, (droog voedsel), snoep en hygroscopisch materiaal kan alleen optimaal blijven gedurende de productie, als het zich bevind in een ruimte waar de relatieve vochtigheid laag is. Er zijn producten, zoals poeders, die niet in contact mogen komen met een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 15%. Met behulp van luchtbehandeling kan ervoor gezorgd worden dat deze grens niet overschreden wordt.